Textilier och hållbarhet – vad kan vi göra för att öka takten i omställningen?

Miljöavdelningen Västra Götalandsregionen och Nationella Substitutionsgruppen bjuder in till samtal kring hållbara textilier och vad som är möjligt att göra. Hur kan vi tillsammans öka takten och skapa förutsättningar för innovativa lösningar som kan bifra till fler hållbara textilier?

Under dagen får vi tips och råd kring vad som är möjligt att göra i närtid – men med blicken mot framtiden – om hur vi kan bidra till att få fart på omställningen.

Läs mer och anmäl dig här