AI + textil = sant ?

Hur kan AI bli ett stöd för de textila utmaningarna vi står mitt i? 99 % av vår tid har vi direktkontakt med textil, ett bra gränssnitt för att samla in data. Hur kan då AI hjälpa oss i detta?

 

Tillsammans med dig vill vi i en workshop utröna om och hur det textila gränssnittet och egenskaperna passar ihop med AI.

När? 19 september kl 10-15  (Registrering och fika 10.00-10.30)
Var? Do-tank Center i Textile Fashion Center i Borås

Under workshopen kommer vi att fundera kring om AI hör hemma i modevärlden och hur det kan lösa några av de största samhällsutmaningarna kopplade till konsumtion och den textila värdekedjan.

Exempel på frågeställningar
– Kan AI användas för att sortera textilier?
– Vilka möjligheter ger AI för en hållbar konsumtion?
– Hur kan textilier bidra till datainsamling?
– Hur kan AI optimera textila flöden?
-Vilka etiska frågor bör hanteras när AI kopplas ihop med våra kläder?

Senast 10 september behöver vi din anmälan

Workshopen är ett samarbete mellan Science Park Borås och RISE inom ramen för Circular Hub. EU-projektet Circular Hub finansieras främst av Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Circular Hub på circularhub.se