Samhällsutveckling

Science Park Borås arbetar med projekt och initiativ inom flera områden av samhällsuteckling, såsom resursåtervinning, urbanisering och digitalisering. Vi identifierar projekt, partners och finansiering inom områden som är kopplade till visionen om det goda livet och en klimatneutral region i Sjuhärad och Västra Götaland. Det innebär att utveckla kompetenser inom ramen för cirkulära affärsmodeller och utnyttja befintliga styrkor inom forskning och utveckling samt kanalisera nya projekt.

Innovation inom offentlig sektor (kommunal innovation)

Hållbart samhällsbyggande

Välfärdssamhället

Ledning, styrning och organisering

Kulturpolitik

Prehospital forskning

Aktuella projekt inom Samhällsutveckling