Adress

Science Park Borås
Högskolan i Borås
501 90 Borås

Besöksadress: Skaraborgsvägen 3B

Personal

VD

Erik Bresky

erik.bresky@scienceparkboras.se

+46 (0)73-377 85 20

Projektsamordnare

Heidi Hautajärvi

heidi.hautajarvi@scienceparkboras.se

+46 (0)70-189 37 28

Projektsamordnare

Erik Valvring

erik.valvring@scienceparkboras.se

+46 (0)70-180 83 61

Projektsamordnare

Birgitta Losman

birgitta.losman@hb.se

+46 (0)70-100 04 61

Projektsamordnare

Ulrika Nilsson

ulrika.nilsson@scienceparkboras.se

+46 (0)70-180 83 83

Kommunikatör

Lisa Dohlnér Lundwall

lisa.dohlner_lundwall@hb.se

+46 (0)70-186 70 08

Samordnare

Magnus Kroon

magnus.kroon@scienceparkboras.se

+46 (0)70-841 68 00

Ekonom

Magnus Hessfelt

magnus.hessfelt@scienceparkboras.se

+46 (0)33-435 44 67

Systemtekniker

Mathias Bräck

mathias.brack@scienceparkboras.se

+46 (0)70-817 46 94

Projektledare

Adrian Zethraeus

adrian.zethraeus@hb.se

+46 (0)70-828 04 08.

Projektledare

Johanna Lindblad

johanna.lindblad@hb.se

Projektcontroller

Linda Venhagen

linda.venhagen@hb.se

+46 (0)33-435 42 19

Chef

Susanne Nejderås

susanne.nejderas@hb.se

+46 (0)70-216 84 55

Koordinator

Lena-Marie Jensen

lena-marie.jensen@hb.se

+46 (0)33-435 41 55

Koordinator

Angelica Därnlöf

angelica.darnlof@hb.se

+46 (0)73-280 78 19

Koordinator

Anna Berglund

anna.berglund@hb.se

+46 (0)33-435 45 75

Koordinator

Linda Nydén

linda.nyden@hb.se

+46 (0)33-435 42 93

Koordinator

Jan Carlsson

jan.carlsson@hb.se

+46 (0)70-634 19 59

Forskningsassistent

Kathryn Walters

kathryn.walters@hb.se

Universitetsadjunkt Koordinator, ansvarig för Prototype Factory

Mats Johansson

mats.johansson@hb.se

+46 (0)33-435 41 66

Forskningsassistent

Moa Ulfsson

moa.ulfsson@hb.se

Docent Universitetslektor, ansvarig för Technology Lab

Nils-Krister Persson

nils-krister.persson@hb.se

+46 (0)33-435 42 83

Senior professor

Kaj Lindecrantz

kaj.lindecrantz@hb.se

Gudrun Bonér

gudrun.boner@hb.se

Doktorand

Anna Lidström

anna.lidstrom@hb.se

+46 (0)70-677 68 34

Docent Universitetslektor

Rudrajeet Pal

rudrajeet.pal@hb.se

+46 (0)70-429 47 91

Universitetslektor

Jonas Larsson

jonas.larsson@hb.se

+46 (0)70-829 44 46

Professor, ansvarig för Design Lab

Delia Dumitrescu

delia.dumitrescu@hb.se

+46 (0)33-435 45 15

Kommunikatör

Daniel Markovic

daniel.markovic@hb.se

Kommunikatör (Föräldraledig)

Malin Carlsson

malin.carlsson@hb.se

+46 (0)76-100 53 83

Ekonom (Föräldraledig)

Petra Lindberg

petra.lindberg@hb.se

+46 (0)70-181 25 73

Styrgrupp

John-Rune Nielsen (ordförande), divisionschef RISE Certification Affärsutvecklingsdirektör

Svante Stomberg, vice ordförande, kommunchef Borås Stad

Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås

Lena Brännmar, förbundsdirektör Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund

Anders Carlberg, chef för avd. forskning, utveckling och utbildning Västra Götalandsregionen

Paul Frankenius, Happy Land Holding AB

Anders Glemfält, näringslivschef Borås stad

Niklas Hedin, vd Centiro

Bosse Johansson, vd Swedbank Sjuhärad

Hanna Lassing, vd Kanico

Haleh Lindqvist, kommunchef Marks kommun

Mikael Löfström, akademichef Högskolan i Borås

Håkan Sandahl, kommunchef Ulricehamns kommun

Catrin Wirfalk, Joy and Inspiration AB

Thomas Wallén, sjukhusdirektör Södra Älvsborgs Sjukhus

Erik Bresky, vd Science Park Borås, Högskolan i Borås Holding AB