Adress

Science Park Borås
Högskolan i Borås
501 90 Borås

Besöksadress: Skaraborgsvägen 3B

Personal

team_image
VD

Erik Bresky

erik.bresky@scienceparkboras.se

+46 (0)73-377 85 20

team_image
Verksamhetschef - Smart Textiles

Susanne Nejderås

susanne.nejderas@hb.se

+46 (0)70-216 84 55

team_image
Innovationsstrateg

Erik Valvring

erik.valvring@scienceparkboras.se

+46 (0)70-180 83 61

team_image
Hållbarhetsstrateg

Birgitta Losman

birgitta.losman@hb.se

+46 (0)70-100 04 61

team_image
Projektsamordnare

Ulrika Nilsson

ulrika.nilsson@scienceparkboras.se

+46 (0)70-180 83 83

team_image
Kommunikatör

Lisa Dohlnér Lundwall

lisa.dohlner_lundwall@hb.se

+46 (0)70-186 70 08

team_image
Samordnare - Resurseffektiva produkter och tjänster

Magnus Kroon

magnus.kroon@scienceparkboras.se

+46 (0)70-841 68 00

team_image
Ekonom

Magnus Hessfelt

magnus.hessfelt@scienceparkboras.se

+46 (0)33-435 44 67

team_image
Projektledare - Body & Space / Processledare Samhällsutveckling

Heidi Hautajärvi

heidi.hautajarvi@scienceparkboras.se

+46 (0)70-189 37 28

team_image
Projektledare - Re:textile

Adrian Zethraeus

adrian.zethraeus@hb.se

+46 (0)70-828 04 08

team_image
Projektledare - Design för hållbar livsstil

Johanna Lindblad

johanna.lindblad@hb.se

+46 (0)33-435 45 67

team_image
Projektcontroller

Linda Venhagen

linda.venhagen@hb.se

+46 (0)33-435 42 19

team_image
Kommunikatör

Daniel Markovic

daniel.markovic@hb.se

team_image
Koordinator - Smart Textiles

Lena-Marie Jensen

lena-marie.jensen@hb.se

+46 (0)33-435 41 55

team_image
Ansvarig för Textile Technology Lab

Nils-Krister Persson

nils-krister.persson@hb.se

+46 (0)33-435 42 83

team_image
Konstnärlig ledare - Re:textile

Anna Lidström

anna.lidstrom@hb.se

+46 (0)70-677 68 34

team_image
Professor, ansvarig för Design Lab

Delia Dumitrescu

delia.dumitrescu@hb.se

+46 (0)33-435 45 15

team_image
Koordinator - Smart Textiles

Anna Berglund

anna.berglund@hb.se

+46 (0)33-435 45 75

team_image
Koordinator - Smart Textiles

Linda Nydén

linda.nyden@hb.se

+46 (0)33-435 42 93

team_image
Koordinator - Ansvarig för Smart Textiles Prototype Factory

Mats Johansson

mats.johansson@hb.se

+46 (0)33-435 41 66

team_image
Affärsmodeller – Textilt management

Jonas Larsson

jonas.larsson@hb.se

+46 (0)70-829 44 46

team_image
Systemtekniker

Mathias Bräck

mathias.brack@scienceparkboras.se

+46 (0)70-817 46 94

team_image
Affärsmodeller – Textilt management

Rudrajeet Pal

rudrajeet.pal@hb.se

+46 (0)70-429 47 91

team_image
Ekonom

Eva Hendberg

eva.hendberg@hb.se

+46 (0)33-435 44 01

team_image
Senior professor

Kaj Lindecrantz

kaj.lindecrantz@hb.se

team_image
Ekonom (Föräldraledig)

Petra Lindberg

petra.lindberg@hb.se

+46 (0)70-181 25 73

team_image
Projektledare

Elin Näsström

elin.nasstrom@hb.se

+46 (0)70-184 88 78

team_image
Koordinator

Jan Carlsson

jan.carlsson@hb.se

+46 (0)70-634 19 59

team_image
Kommunikatör (Föräldraledig)

Malin Carlsson

malin.carlsson@hb.se

+46 (0)76-100 53 83

Styrgrupp

John Rune Nielsen (ordförande), divisionschef RISE Certification Affärsutvecklingsdirektör

Svante Stomberg, vice ordförande, kommunchef Borås Stad

Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås

Magnus Haggren, förbundsdirektör Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund

Anders Carlberg, chef för avd. forskning, utveckling och utbildning Västra Götalandsregionen

Paul Frankenius, Happy Land Holding AB

Anders Glemfelt, näringslivschef Borås stad

Niklas Hedin, vd Centiro

Hanna Lassing, vd Kanico

Ragne Emardson, akademichef Högskolan i Borås

Håkan Sandahl, kommunchef Ulricehamns kommun

Catrin Wirfalk, Joy and Inspiration AB

Erik Bresky, vd Science Park Borås, Högskolan i Borås Holding AB